Wskaźnik BMI

BMI (skrót od ang. terminu Body Mass Index) jest wskaźnikiem masy ciała, który w prosty sposób umożliwia na podstawie wzrostu oraz wagi określić czy dana osoba ma niedowagę, normalną wagę ciała, czy też nadwagę. Wskaźnik BMI (inaczej wskaźnik Queteleta II) jest to stosunek powstały przez podzielenie masy ciała (podanej w kilogramach) przez podniesiony do kwadratu wzrost (podany w metrach). Dzięki tym obliczeniom każda osoba może dowiedzieć się, czy powinna przejść na radykalną dietę, czy może wręcz przeciwnie – powinna zacząć się lepiej odżywiać.

BMI = masa ciała [kg] / wzrost2 [m2]

Obliczając BMI możemy określić ilość tkanki tłuszczonej w organizmie, pamiętać jednak należy, że nie zawsze jest wiarygodnym wskaźnikiem zagrożenia chorobami, a w szczególności dla następujących grup osób:
• kobiety w ciąży,
• sportowcy,
• dzieci,
• osoby w wieku podeszłym

Pamiętaj!
Im wyższa wartość wskaźnika BMI, tym większe ryzyko pojawienia się chorób takich jak: (cukrzyca, choroba niedokrwienia serca, nadciśnienie tętnicze, zespół zaburzeń oddychania w czasie snu, nowotwory, itp).

Oblicz BMI

Tabela BMI

Klasyfikacja otyłości według wskaźnika BMI

Indeks BMI

Wynik

Ryzyka zdrowotne związane z otyłością

poniżej 18,5

Niedowaga

Ryzyko innych p

roblemów zdrowotnych

18,5 do 25

Prawidłowa waga ciała

Żadne

25 – 30

Nadwaga bez otyłości

Podwyższone

30 – 35

Stopień I otyłości

Umiarkowanie podwyższone

35 – 40

Stopień II otyłości

Wysokie

powyżej 40

Stopień III otyłości (ekstremalna)

Bardzo wysokie

Jeśli nasz wynik nie będzie mieścił się w granicach normalnej wagi to będziemy musimy podjąć działania, aby to zmienić, gdyż im bardziej nasz wskaźnik będzie odstawał od prawidłowego przedziału (18 – 25) tym bardziej jesteśmy narażeni na różnego rodzaju choroby, dlatego nie możemy tego lekceważyć.

Zalety i wady BMI
Kalkulator BMI jest bardzo prosty w użyciu, jednak jest dosyć niedokładnym wskaźnikiem nadwagi czy też ryzyka chorób z nią związanych. Z tego względu że np. kulturyści mogą mieć BMI wskazujące na skrajną otyłość,

posiadając jednocześnie bardzo mało tkanki tłuszczowej. Również związek ten różni się między populacjami o różnych proporcjach ciała. I tak wśród Azjatów ryzyko cukrzycy jest znacząco wyższe przy niższych wartościach BMI. Znacznie dokładniejszym (ale trudniejszym do zmierzenia bez specjalistycznej aparatury) wskaźnikiem jest procentowa zawartość tłuszczu w organizmie.