Trening wytrzymałościowy.

    Trening wytrzymałościowy ma znaczący wpływ na układ krążenia, układ oddechowy (poprawiają zdolność transportu tlenu przez krew) oraz pełni istotną rolę w procesach metabolicznych (przemianach węglowodanów i tłuszczy). Jest to rodzaj ćwiczeń tlenowych, które mają na celu poprawić wszystkie funkcje organizmu odpowiedzialne za maksymalny przebieg procesów odżywiania i dotleniania tkanek podczas wysiłku.
 Głównym zadaniem treningu wytrzymałościowego jest usprawnienie wytrzymałości siłowej, poprawienie kondycji poprzez wzrost pojemności płuc oraz usprawnienie czynności serca.
    W trakcie wykonywania treningu w mięśniach człowieka zdecydowanie zwiększa się pobieranie przez nie tlenu z przepływającej w naczyniach krwionośnych krwi. Zmniejsza się produkcja kwasu mlekowego i jego gromadzenie w mięśniach, a także możliwa jest dłuższa praca mięśni, gdyż zapasy węglowodanów utrzymywane są dłużej oraz wolniej likwidowane. Trening ten jest polecany, dlatego że zwiększa zdolność do długotrwałego wysiłku fizycznego, ale nie powoduje zakwaszenia tkanek.
    Skutkiem regularnych ćwiczeń jest wzrost pojemności życiowej płuc oraz ich możliwa maksymalna wentylacja. Poprawia się pobieranie tlenu przez organizm, głównie przez pogłębienie oddechów bez zwiększania ich częstości, a także zdecydowanie lepsze jest wykorzystywanie tlenu zawartego we wdychanym powietrzu. Dlatego też ten rodzaj treningu jest korzystny dla każdego człowieka przy uwzględnieniu aktualnej kondycji i wydolności.
    Trening wytrzymałości polega na wielokrotnym doprowadzeniu organizmu do maksymalnego poziomu zmęczenia, co przez mechanizmy adaptacyjne prowadzi do zjawiska superkompensacji (odbudowy z nadmiarem).

    Przygotowując plan treningu wytrzymałościowego uwzględniamy trzy czynniki:
- częstotliwość (ilość treningów w określonym przedziale czasu np. 3 x tygodniu)
- czas trwania treningu (np. od 60 do 90 minut każdy)
- intensywność treningu (np. 75 – 80% max częstotliwości uderzeń serca)
    Trening wytrzymałościowy i regeneracja po treningowa to jedna całość, bez odpowiedniej regeneracji kolejny trening nie poprawia wydolności organizmu.
    Należy uważnie obserwować zmiany w naszym organizmie, wyczuwanie niewielkich sygnałów jakie wysyła organizm, reakcje na ból oraz przemęczenie i korygować je przy kolejnych treningach.      
    Żeby efekty treningu wytrzymałościowego były odczuwalne i nasza forma wzrastała, musimy dodawać organizmowi wciąż nowe, zmienne, narastające bodźce. Możliwości przystosowawcze ludzkiego ciała są ogromne, dlatego też jednostajny i monotonny trening (np. co 2-3 dzień, ta sama intensywność i tempo, z tą samą prędkością) spowoduje, że nasza forma osiągnie pewien poziom wytrenowania i przestanie dalej rosnąć.
    Skuteczność treningu zależy nie tylko od natężenia zmęczenia, ale również od charakteru wysiłku wywołującego zmęczenie. Podstawą treningu wytrzymałości ogólnej, w prawie wszystkich dziedzinach sportu, jest bieg. Różne jego formy rozwijają potencjał tlenowy organizmu, doskonalą funkcjonowanie i wydajność pracy mięśni. Trening biegowy jest najpowszechniej stosowany dla rozwijania wytrzymałości ogólnej o charakterze tlenowym.