Ho'oponopono, czyli sztuka wybaczania

Ho’oponopono, prastara hawajska praktyka pojednania i wybaczania. Metoda ta ma na celu poprawę stosunków międzyludzkich, uwalnia od złych emocji oraz uczy wybaczania. Przyczynia się również do rozwoju osobistego oraz poszerzenia naszej świadomości.  W wielu religiach świata można znaleźć elementy nawiązujące do metody Ho’oponopono.
Ho’oponopono wyróżnia dwa stany umysłu: oświecenia i stan uzależnienia. Pierwszy z nich następuje kiedy jesteśmy wyzwoleni od działania programów istniejących w naszym umyśle, w drugi zaś działamy pod wpływem właśnie tych programów.

Ho’oponopono przyjmuje, że spostrzeganie rzeczywistości oraz wszystkiego czego w życiu doświadczamy jest dokładnie tym samym odbiciem procesów zachodzących w naszym wnętrzu.
Jeśli nie wyzwolimy się od wpływu programów będziemy przyciągać negatywne doświadczenia oraz sytuacje w życiu. Ho’oponopono pomaga nam w życiu, wyjaśnia wiele kwestii, tak abyśmy mogli odczuwać radość i żyli w harmonii.
Ho’oponopono zakłada, że to my sami jesteśmy w zupełności odpowiedzialni za wszystko co nam się przydarza. W życiu spotyka nas tylko to, na co wyraziliśmy zgodę w sposób świadomy lub nieświadomy i tak wg. Ho’oponopono działa prawo Wszechświata.

Doświadczając czegoś nieprzyjemnego uświadamiamy sobie, że tak naprawdę nikt nie jest winien, że było to nam potrzebne, abyśmy mogli się czegoś nauczyć. Dostrzegamy cel w tym wydarzeniu i wyciągamy wnioski.

W Ho’oponopono chodzi o to, abyśmy wybaczali samym sobie, sytuacjom oraz ludziom, jakich spotykamy, ma to na celu uwolnie nas od przeszłości, a także ukierunkować w życiu, oczyścić ze złego stanu. Metoda ho’oponopono można zastosować w przypadku problemów w relacjach miedzyludzkich, w rodzinie, pracy, jak i w przypadku innych kłopotów osobistych (problemy finansowe, nalogi, itp.).

Jest to swego rodzaju modlitwa jaką wypowiadamy. Na początku prosimy o wybaczenie za to w jaki sposób sprawiliśmy to co się stało oraz wszystko co wnieśliśmy do tej sytuacji. Następnie wyrażamy miłość do danej osoby, bądź sytuacji. Wyrażamy także miłość do samego siebie. Dziękujemy Wszechświatowi, że mamy możliwość usunąć dany problem, aby poszerzyć naszę świadomość. Dziękujemy także osobie, lub sytuacji, dzięki której możemy się “przebudzić”.

Tak naprawdę to w prośbie o przebaczenie chodzi uświadomienie sobie, że przyczyny danej sytuacji była w nas samych. Istotne jest jednak rozróżnienie, że mimo iż przyciągnęliśmy nieświadomie tę sytuację to nie był to nasz zamierzony cel. Być może zadziałały tu nasze programy, albo po prostu było to dla nas do “przerobienia”. Stostują metodę Ho’oponopono uświadamiamy sobie, że wskazywanie winnego nie ma sensu, skupiamy się bardziej na miłości do danej osoby, sytuacji, Wszechświata i czujemy, że miłość jest zawsze obecna, bo wszystko jest formą energii i wszyscy należymy do tego samego Źrodła.

Kiedy odczuwamy radość i szczęście, kiedy jesteśmy wdzięczni jesteśmy w naszym naturalnym stanie. Dzieje się tak, gdy usuwamy przyczynę, która powodowała w nas lęk, poczucie winy, zazdrość, osądzanie innych, bądź nienawiść.
Ho’oponopono sprawia, że uwalniamy energię, która dotąd była więziona w negatywnych sytuacjach i pozwalamy tej energii wrócić do Źródła.